ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัดงานเสวนา “The Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น(จีเนียร์) เจาะลึกเรื่องราวชีวิต และเส้นทางสู่ความสำเร็จของอาชีพวิศวกร เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองด้านอาชีพวิศวกรจากผู้เชี่ยวชาญแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ของ กฟผ. โดย 3 วิศวกรมืออาชีพ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. สหรัฐ บุญโพธิภักดี อดีตรองผู้ว่าการ กฟผ. และ ไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งบริษัท Builk One Group

         เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางจัดงานเสวนา “The Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น(จีเนียร์) เจาะลึกเรื่องราวชีวิต และเส้นทางสู่ความสำเร็จของอาชีพวิศวกร เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองด้านอาชีพวิศวกรจากผู้เชี่ยวชาญแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ของ กฟผ. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังได้ซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. และรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและอดีตรองผู้ว่าการ กฟผ. และนายไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งบริษัท Builk One Group ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมเทคสตาร์ทอัพคนแรก เป็นวิทยากรร่วมเสวนา พร้อมมีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สนใจร่วมรับฟังกว่า 80 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กล่าวว่า เป้าหมายในการเลือกอาชีพในอนาคตของผมมี 2 ข้อหลักคือ 1. เลือกเรียนในสิ่งที่เราเลือกแล้วมีความสุข และ 2. เรียนแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ ประกอบกับผมมีบุคลิกที่ชัดเจนอยู่ 3 ข้อคือ 1. ชอบเรียนรู้ และท้าทาย 2. ชอบที่จะมีโอกาสในการทำงานที่สร้างสรรค์ และ 3. เป็นคนสนุกสนาน ซึ่งสุดท้ายแล้วสรุปได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอบโจทย์เป้าหมายและบุคลิกของเรามากที่สุด ฉะนั้นน้อง ๆ ต้องทบทวนตัวเองว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร และศึกษาข้อมูลเยอะ ๆ ว่าคณะวิศวกรรมเรียนอะไรกันบ้างตรงกับบุคลิกและความชอบของเราหรือไม่ เพราะหากเราเลือกแล้วต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปอีกอย่างน้อย 4 ปี ดังนั้นจงเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับเรา

         “การที่น้อง ๆ จะไปถึงเป้าหมายของตนเองได้นั้น อยากให้น้อง ๆ คิดว่าเราจะไม่แข่งกับคนอื่นแต่ขอให้เราแข่งกับตัวเอง และตั้งเป้าว่าทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ โดยขอแบ่งปันแนวคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้น้อง ๆ ไปสู่ความสำเร็จ ไม่เฉพาะแต่เรื่องเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานด้วย อย่างแรกคือ ครอบครัว คนกตัญญูจะไม่มีวันอับจน บางคนอยากก้าวหน้าแต่ถ้าครอบครัวของเรายังดูแลไม่ได้ อย่างอื่นที่ใหญ่กว่านี้เราจะไปทำอะไรได้ อย่างที่สองคือ เพื่อน คบเพื่อนที่หลากหลายแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อย่างที่สามคือ ที่ทำงาน ต้องมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน และสุดท้ายคือ หัวหน้า ปฏิบัติตามคำสั่งและทำหน้าที่ของลูกน้องที่ดี ทั้งสี่อย่างนี้คือปัจจัยที่ผมเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนมีอนาคตที่ดี” ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กล่าว

         ด้านนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวว่า สมัยก่อนการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของผมคือไม่ได้เรียนพิเศษ แต่อาศัยการฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะ ๆ และติวกับรุ่นพี่ พร้อมตั้งใจเรียนในห้องเรียน สำหรับผมรู้ตัวว่าชอบวิศวกรรมตั้งแต่มัธยมปลาย เพราะชอบวิชาเลข วิชาฟิสิกส์ อีกทั้งยังมีเป้าหมายว่าเมื่อเรียนจบแล้วอยากจะมีความสามารถที่ทำอะไรเพื่อสังคมได้ ซึ่งการสร้างสาธารณูปโภคส่วนใหญ่อาศัยหลักวิศวกรรม ดังนั้นอาชีพวิศวกรจึงเป็นอาชีพที่รักและใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก อย่างไรก็ตามหากน้อง ๆ ยังไม่แน่ใจว่าชอบอะไรหรืออยากเป็นอะไร หรือแม้กระทั่งรู้แล้วว่าชอบอะไรแต่อาจจะยังไปไม่ถึงฝัน ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งท้อ อย่างห้องนี้ประตูนี้ทางออกไม่ได้มีเพียงบานเดียว ฉะนั้นชีวิตเรามีทางเลือกได้อีกหลากหลายทาง ขอให้มองมุมกว้าง ๆ และอย่าหยุดพยายาม

         สุดท้าย นายไผท ผดุงถิ่น ได้แนะนำว่า เราต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีอะไรในวิศวกรที่เราชอบ ต้องศึกษาด้วยเพราะวิศวกรมีหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า โยธา เครื่องกล นิวเคลียร์ เป็นต้น นอกจากเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบแล้ว ยังต้องใช้ความรู้กลับมาทำประโยชน์ให้ประเทศด้วย อย่างทุกวันนี้เปรียบได้ว่าคนไทยทำนา เพื่อไปซื้อไอโฟน เพราะประเทศไทยค่อนข้างหยุดนิ่งการพัฒนา ไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ต้องอาศัยสิ่งทันสมัยจากต่างประเทศ ฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกเรียนวิศวกรรมหรือเลือกเรียนอะไรขอให้น้อง ๆ ช่วยกันนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศของเรา

         ทั้งนี้ ในช่วงท้ายหลังจบการเสวนาได้มีการซักถาม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รุ่นใหม่ ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้ตั้งใจถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เห็นภาพในเส้นทางอาชีพดังกล่าว สำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษา และวางแผนเป้าหมายของชีวิตในอนาคต อีกทั้งมุ่งหวังให้ประเทศไทยได้มีวิศวกรที่เข้มแข็ง และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป