“ทุ่งดอกบัวตอง” สีเหลืองสดใสและทุ่งดอกไม้สีสันสวยงามนานาชนิด ที่บานสะพรั่งเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง) พื้นที่ทิ้งดินเดิมภายใน กฟผ.แม่เมาะ ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงาม เที่ยวชมดอกไม้บาน ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ในปีนี้ก็เช่นกัน

         ทุ่งดอกบัวตอง จะทยอยบานสะพรั่งอวดโฉมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป และจะยืนระยะเวลาเบ่งบานยาวนานประมาณ 1 เดือน ซึ่งจะบานควบคู่ไปกับดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดเตรียมไว้พิเศษสำหรับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ไม่ว่าจะเป็นแปลงปอเทืองพื้นที่ 15 ไร่ และแปลงดอกดาวกระจายพื้นที่ 4 ไร่ โดยความงามเหล่านี้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น รวมถึงการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น

         นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมทุ่งดอกไม้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ เรายังได้ทำ ขัวแตะ หรือ สะพานไม้ไผ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้และถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง “เติ๋นลอยฟ้า” ในภาษาเหนือมีความหมายว่า ระเบียงหรือชานบ้าน สำหรับรับชมภาพมุมสูงของทุ่งดอกไม้และรับชมภาพมุมสูง บ่อเหมืองแม่เมาะได้กว่า 180 องศา

         ไม่เฉพาะแต่ทุ่งดอกไม้เท่านั้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดเตรียมไว้ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง) ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งกิจกรรม “รถดอยท้าซิ่ง” ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 10 คัน จากปีที่ผ่านมามีเพียง 6 คัน โดยสองข้างทางเส้นทางรถดอยท้าซิ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงามของดอกบัวตองไปพร้อมกันด้วย , กิจกรรม “ชิงช้าพาม่วน” , กิจกรรม “ปั่นรถถีบ ยิงก๋ง ปลูกป่า” , กิจกรรม “แป๋งกับมือ ถือกลับบ้าน (D.I.Y)” ,ชมความงามอุโมงค์ต้นไม้ , สนุกเพลิดเพลินกับ Kids Land พร้อมกับ ชิมช้อปอาหารอร่อยๆ ขนมพื้นบ้าน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมาย

         อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองว่า ที่นี่เป็นอย่างไร เป็นการตอกย้ำให้มั่นใจว่า กฟผ. ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยเทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน พวกเราชาว กฟผ. ทุกคนมีความตั้งใจจริง ขณะเดียวกัน เรายังดูแลพื้นที่ชุมชนโดยรอบอีกด้วย