นักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. แสดงผลงานเยี่ยม โดยสามารถคว้า 14 รางวัล จาก 8 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ในเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

         ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ และ นายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานกว่า 800 ผลงาน

         สำหรับ กฟผ. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 8 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม และดีมาก จากการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2561 จำนวน 7 ผลงาน และโครงการวิจัย 1 ผลงาน โดยการประกวดในเวที iENA 2019 นี้ ทีม กฟผ. ได้คว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ดังนี้ รางวัล Gold Medal 1 รางวัล รางวัล Silver Medal 4 รางวัล รางวัล Bronze Medal 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ 6 รางวัล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         รางวัล Gold Medal และรางวัลพิเศษ “Special Award” จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ของประเทศโปแลนด์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า

         รางวัล Silver Medalและรางวัลพิเศษ “Excellence in Innovation” จาก Taiwan Innotech Expo ของไต้หวัน จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เรือตรวจคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้

         รางวัล Silver Medal และรางวัลพิเศษ “Special Prize” จาก Korea Invention Promotion Association ของประเทศเกาหลีใต้ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ปรับปรุงชุดเครื่องมือเปลี่ยนลูกถ้วย 115,000 โวลต์ แบบ Two Bundle โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

         รางวัล Silver Medal และรางวัลพิเศษ “The Best Invention” จาก The 1st Institute of Inventors and Researchers in I.R. Iran ของประเทศอิหร่าน จากผลงานวิจัย เรื่อง การนำโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้กับเกษตรกรรมการปลูกพืช จากฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

         รางวัล Silver Medal จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ประแจ เปิด-ปิด วาล์วอเนกประสงค์ เวอร์ชั่น 3 จาก สังกัด โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีพาวเวอร์

         รางวัล Bronze Medal รางวัลพิเศษ “The Thinker” จาก Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, ของประเทศแองโกลา และรางวัลพิเศษ “The Most Important International Specialized Trade Show For Idea-Inventions-New Products 2019” จาก Global Exhibitions ของประเทศซาอุดิอาระเบีย จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง อุปกรณ์ชดเชยค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟขณะสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ

         รางวัล Bronze Medal จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง โปรแกรมคิดค่าความพร้อมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 2 จากฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า และฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารอะไหล่สำหรับโรงไฟฟ้า จากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า

         “กฟผ. พร้อมส่งเสริมและให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนางานให้ก้าวหน้า และมี Innovation อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอนาคตและความยั่งยืนให้กับ กฟผ. ต่อไป” ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าวทิ้งท้าย