กฟผ. และ HEPCO ลงนามในพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 3 โครงการความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมขยายขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนาโรงไฟฟ้าแบบ Pumped Storage เพื่อศึกษาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงานและความสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศ

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และ Mr.Gen Uozumi, Member of Board, Executive Officer of Hokkaido Electric Power Company Inc. (HEPCO) ได้ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 3 โครงการความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง กฟผ. กับ HEPCO โดยมี นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. และ Mr.Takashi Miyanaga, General Manager, Hydropower Department - HEPCO ลงนามเป็นสักขีพยานมีนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวแนะนำรายละเอียดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่น รวมถึงทีมงานและผู้เชี่ยวชาญจาก HEPCO ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบควบคุมและบำรุงรักษาทางไกลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. อีกทั้งยังให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ที่เข้ารับการอบรมดูงานและร่วมประชุมในพื้นที่ของ HEPCO ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าว ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบในการต่ออายุบันทึกความเข้าใจต่อไปอีก โดยมีขอบเขตเพิ่มเติมจากเดิมคือการพัฒนาโรงไฟฟ้าแบบ Pumped Storage รวมทั้งการร่วมศึกษาการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงานและส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศต่อไปด้วย

         ทางด้าน Mr.Gen Uozumi กล่าวว่า บุคลากรของ HEPCO มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบ Pumped Storage ในด้านวิธีปฏิบัติงาน การเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมทั้งระบบ Maintenance Support System (MSS) ที่สามารถควบคุมการทำงานระยะไกล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำเพื่อทำการซ่อมบำรุงได้ HEPCO จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในปัจจุบัน และมองว่าความร่วมมือกับ กฟผ. ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงานและทั้งสองประเทศต่อไป

         สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเทคนิควิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง กฟผ. กับ HEPCO ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งมีการลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 3 นั้น กฟผ. และ HEPCO ได้จัดทำแผนงานสำหรับดำเนินการร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 1) ความร่วมมือทางด้านเทคนิค เช่น Maintenance Support System (MSS) for Hydro Power Plant in Thailand Project, Wide Area Maintenance Demonstration System for Hydro Power Plants in Thailand, Study on Hydropower Improvement for Decreasing of Diesel Consumption in Mae Hong Son, Investigation and Diagnostic of PTs and CTs of Switchyard at Sirikit Hydro Power Plant 2) ความร่วมมือทางด้านบุคลากร โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านการเข้ารับการอบรม On-the-Job Training และดูงานด้าน Maintenance Support System for Hydro Power Plant ที่ HEPCO โดย กฟผ. ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 3) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค ทั้งในเรื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Pumped Storage Technology, Clean Development Mechanism (CDM) และ Imported Coal Fired Power Plant