โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ประสบความสำเร็จ นำทีมเยาวชนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา และโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม คว้า 3 รางวัล จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 ด้วยผลงานน่าทึ่งผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากใบฝรั่ง ที่สามารถระงับกลิ่นได้ถึง 9 ชั่วโมง และผลงานแผ่นครอบลังถึงจากไม้ไผ่ ที่ลดใช้พลังงาน ช่วยนึ่งอาหารสุกเร็วขึ้น

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เยาวชนโครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเวทีประกวดนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเยาวชนโครงการ Move World Together สามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold prize) และ INNOPA special prize จากประเทศอินโดนีเซีย และโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver prize) โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ร่วมแสดงความยินดี

         สำหรับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold prize) และ INNOPA special prize จากประเทศอินโดนีเซีย จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง (Body Odor Wet Wipe)” ซึ่งผลงานดังกล่าวใช้สารสกัดจากใบฝรั่ง ซึ่งมีสารแทนนินที่มีสรรพคุณสามารถระงับกลิ่นกายได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ปราศจากแอลกอฮอล์ และสามารถระงับกลิ่นได้ยาวนานถึง 9 ชั่วโมง ใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง อีกทั้งผลงานดังกล่าวยังสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

         ด้านเยาวชนจากโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver prize) จากผลงาน “แผ่นครอบลังถึงลดพลังงาน (Bamboo Pot Lid for Energy Saving)” ซึ่งคุณสมบัติเด่นของผลงานดังกล่าวคือใช้ลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากอาหารประเภทนึ่ง โดยแผ่นครอบนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มแรงดันไอน้ำในขณะนึ่งให้เพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 50 และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น จึงทำให้อาหารสุกเร็วขึ้น โดยแผ่นครอบลังถึงทำมาจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการดูดซับไอน้ำ ทำให้เมื่อนึ่งอาหารจะไม่มีหยดน้ำหยดใส่ผิวหน้าของอาหาร

         ด้านเยาวชนจากโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver prize) จากผลงาน “แผ่นครอบลังถึงลดพลังงาน (Bamboo Pot Lid for Energy Saving)” ซึ่งคุณสมบัติเด่นของผลงานดังกล่าวคือใช้ลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากอาหารประเภทนึ่ง โดยแผ่นครอบนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มแรงดันไอน้ำในขณะนึ่งให้เพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 50 และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น จึงทำให้อาหารสุกเร็วขึ้น โดยแผ่นครอบลังถึงทำมาจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการดูดซับไอน้ำ ทำให้เมื่อนึ่งอาหารจะไม่มีหยดน้ำหยดใส่ผิวหน้าของอาหาร