จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฟผ. และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งและโฟม No Foam No Single Used Plastic ภายใต้นโยบาย KRABI GOES GREEN กฟผ. สนับสนุนนักประดาน้ำร่วมกับกองทัพเรือรวม 30 ชีวิต ดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลกระบี่ บริเวณหมู่เกาะทะเลแหวก คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติใต้ท้องทะเล

         เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “งดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งและโฟม (No Foam No Single used Plastic) ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่” ครอบคลุมพื้นที่ 3 อุทยานแห่งชาติทางทะเล ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี รวมพื้นที่เกาะทั้งหมด 8 เกาะ ได้แก่ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง เกาะผักเบี้ย และเกาะรอก ภายใต้โครงการ KRABI GOES GREEN โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. นายทศพร โชติช่วง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

         พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้สูงมาก และใช้งานในระยะเวลาสั้นมาก แต่ใช้เวลาในการย่อยสลายไม่น้อยกว่า 450 ปี ส่วนโฟมไม่สามารถย่อยสลายได้ ส่งผลให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกและโฟมตกค้างจำนวนมหาศาลและไหลลงสู่ทะเล สร้างปัญหาต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย จังหวัดกระบี่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบาย KRABI GOES GREEN เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใน พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกัน “ลด เลิก เพื่อโลก” เป็นการทำความดีและคืนความสมดุลให้แก่จังหวัดกระบี่และท้องทะเลไทย

         “จังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกับสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะกองทัพเรือ และ กฟผ. ที่ได้สนับสนุนนักประดาน้ำจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งร่วมจัดนิทรรศการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกท่าน” ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวย้ำ

         ด้าน นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า หน่วยงานด้านพลังงานอย่าง กฟผ. จะมีนักประดาน้ำปฏิบัติงานอยู่ด้วย เพราะหนึ่งในภารกิจสำคัญของ กฟผ. นอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้วนั้น คือ ภารกิจการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อนของ กฟผ. ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการดำน้ำตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน การสำรวจสภาพตะกอนในถังกักเก็บน้ำของโรงไฟฟ้า การเชื่อมและตัดต่ออุปกรณ์ใต้น้ำ ฯลฯ กฟผ. จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการดำน้ำ รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพช่าง ทั้งช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญใต้น้ำ เพื่อบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเขื่อนให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

         “กฟผ. เชื่อมั่นในศักยภาพของนักประดาน้ำ ว่ามีความสามารถในการดำน้ำด้วยความเป็นมืออาชีพ และมีความปลอดภัยสูง เมื่อทราบถึงนโยบาย KRABI GOES GREEN ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. จึงร่วมสนับสนุนทีมนักประดาน้ำเข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณหมู่เกาะทะเลแหวกในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมดูแลและรักษาทะเลกระบี่ ให้งดงามอยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยตลอดไป ทั้งนี้ กฟผ. มีโครงการรักษ์ทะเลที่ดำเนินการรณรงค์เก็บขยะชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลน และทำปะการังเทียมทุกปี เพื่อร่วมรักษาท้องทะเลไทยอีกด้วย” รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าว

         สำหรับการรณรงค์ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์จังหวัดกระบี่ การกำหนดมาตรการ “ลด เลิก ใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโฟม” กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณทะเลแหวกในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมนักประดาน้ำ ของ กฟผ.กิจกรรมร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะบนชายหาดนพรัตน์ธารา และการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน