ทีมวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. ร่วมโชว์ศักยภาพ แสดงผลงานด้านนวัตกรรม ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์เวที SIIF 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยผลงานของ กฟผ. เข้าตาคณะกรรมการ คว้ารางวัลสูงสุด (Grand Prize) พร้อมด้วยรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 7 รางวัล ด้านผลงานเยาวชนโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ. สนับสนุน คว้า 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

         ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับ 10 รางวัล จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ครั้งที่ 17 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–30 พฤศจิกายน 2562 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย รวมทั้ง กฟผ. เข้าประกวดและจัดแสดงผลงานร่วมกับนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลกรวม 27 ประเทศ รวมกว่า 600 ผลงาน

         สำหรับผลงานที่ กฟผ. ส่งเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลจากเวที SIIF 2019 ในครั้งนี้ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เคยได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2561 จำนวน 7 ผลงาน โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้ 7 รางวัล และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ 1 ใน 7 ผลงานนั้น ได้รับรางวัล Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานด้วย ได้แก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ระบบควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ จากฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) โดยความพิเศษของระบบดังกล่าวที่ทำให้ได้รับรางวัลสูงสุดนั้น มาจากความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซได้อย่างอัตโนมัติ เที่ยงตรง และแม่นยำ สามารถจ่ายพลังงานเข้าระบบได้อย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสียโอกาสในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า สามารถทดแทนการนำเข้าเครื่องมือที่มีราคาสูงจากต่างประเทศได้

         สำหรับอีก 6 รางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ. ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย รางวัล Gold Medal จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ระบบรวบรวมข้อมูลและนำส่งข้อมูลค่าซื้อไฟฟ้า ระหว่างฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและฝ่ายบัญชีและงบประมาณ สายงานระบบส่ง จากฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการเดินเครื่องและบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ จากเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่วนรางวัล Silver Medal จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง แผนที่แสดงข้อมูลที่ดินรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ผ่านโทรศัพท์ Smartphone จากเขื่อนศรีนครินทร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์และแจ้งเตือนเหตุการณ์ขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า จากฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) และผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง สมุดสนามอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นดีเอส ไอฟิวบุค จากฝ่ายสำรวจ และรางวัล Bronze Medal จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง รถสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม จากฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

         นอกจากนี้ ยังมี 2 ผลงานของน้อง ๆ เยาวชนโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับ 3 รางวัล โดยเป็นรางวัล Gold Medal จำนวน 1 รางวัล และรางวัลพิเศษ INNOPA Special Prize จากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา รวมทั้งรางวัล Silver Medal อีกจำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง แผ่นครอบลังถึงลดพลังงาน จากโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม

         “นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทย ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และยังแสดงถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของ กฟผ. สู่เวทีระดับโลก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด พร้อมส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานและขยายผลภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อมาพัฒนาต่อยอดผลงาน โดยผลักดันให้มีการนำผลงานที่มีศักยภาพทางธุรกิจมาต่อยอดและขยายผลเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบการดำเนินการร่วมกับบริษัทภายนอก หรือร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ กฟผ. ต่อไปด้วย” ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าวทิ้งท้าย