ตำบล “ช่องสะเดา” จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนที่ “คน” และ “ช้างป่า” ต่างเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีสัตว์ตัวเล็กจิ๋วอย่าง “ผึ้ง” เป็นตัวกลางนำความสงบมาให้ทั้งคนทั้งช้าง แถมยังผลิตน้ำผึ้งให้ทุกปี สร้างรายได้มากมายให้ชาวชุมชนช่องสะเดา ชุมชนช่องสะเดายังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกเพียบ ที่รอให้ผู้มาเยือนได้ค้นหา

          ชุมชนบ้านช่องสะเดา เป็นชุมชนที่ใกล้ชิดกับ เขื่อนท่าทุ่งนา และ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งได้อยู่ร่วมกันมา เกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันดั่งญาติพี่น้อง กฟผ. เล็งเห็นว่าทุกจังหวัดที่มีโรงไฟฟ้าและเขื่อนๆ ต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้ เพราะ กฟผ. มีเขื่อน มีโรงไฟฟ้าที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีบ้านพักที่พร้อมรับนักท่องเที่ยว มีประวัติความเป็นมา มีเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ในขณะที่ชุมชนโดยรอบมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ กฟผ. จึงได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนรอบ กฟผ. เพื่อสนับสนุนให้เกิดรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

         สำหรับบ้านช่องสะเดา เป็นพื้นที่ที่มีป่า น้ำ และ มีช้างป่าอาศัยอยู่มาก ซึ่งชาวบ้านมักได้รับผลกระทบจากการที่ช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงหาทางที่จะอยู่ร่วมกันกับช้างป่าอย่างสงบสุข โดยต้องไม่ทำอันตรายต่อช้างป่า ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ไปศึกษาดูงานที่โครงการรั้วรังผึ้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่นำผึ้งมาป้องกันช้างป่าโดยไม่ทำอันตรายต่อช้าง ชาวบ้านช่องสะเดาจึงได้นำมาปรับใช้ในชุมชน ผลที่ได้คือทำให้ช้างกับคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และยังได้ผลพลอยได้เป็นน้ำผึ้งมาขายเป็นรายได้ของชุมชนอีกด้วย

         นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เครือข่าย Startup ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นความน่าสนใจและศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบ้านช่องสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ร่วมกันพัฒนา “เส้นทางท่องเที่ยวช่องสะเดา” โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านช่องสะเดาอย่างดีเยี่ยม ในการให้ข้อมูล ร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพชุมชน และเป็นเจ้าบ้าน ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กิจกรรมแนะนำ “ท่องเที่ยวช่องสะเดา”

         เดินป่า – เส้นทางเดินป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะความร่วมมือของคนในชุมชนที่ช่วยกัน เมื่อป่าสมบูรณ์ แหล่งน้ำก็สมบูรณ์ ช่วยให้ช้างป่าได้มีอาหารกิน มีน้ำกินตลอดทั้งปี โดยเราจะเดินป่ากันในเวลากลางวัน ซึ่งระหว่างเดินป่านั้น เราจะได้เห็นรอยเท้า และมูลของช้าง ที่เพิ่งเดินผ่านผืนป่านี้ในเวลากลางคืนเพื่อหาอาหารด้วย

         ดูผึ้งกล่อง – คือองค์ความรู้แบบธรรมชาติ ที่ช่วยให้คนกับช้างป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบ ผึ้งที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในกล่องรอบๆบ้าน จะช่วยกันช้างไม่ให้เข้ามาในบริเวณบ้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี จากการเก็บน้ำผึ้งขาย ซึ่งรับรองได้ว่าน้ำผึ้งของชุมชนช่องสะเดาจะเป็นน้ำผึ้งแท้ที่สดใหม่ เพราะผลิตจากผึ้งที่เลี้ยงเองที่ชุมชน

         ล่องแพเปียก – เดินเท้าจากชุมชนไม่ถึง 5 นาที จะมาถึงเส้นทางล่องแพ น้ำในลำน้ำปล่อยมาจากเขื่อนศรีนครินทร์ ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถเล่นน้ำได้ตลอดเส้นทาง วิวสองข้างทางเป็นป่าเขียวและเทือกเขาสลับซ้อนกันไป

         การท่องเที่ยวช่องสะเดา มีหลากหลายกิจกรรมและหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่รอนักท่องเที่ยวไปสัมผัสด้วยตนเอง มีทั้งกิจกรรมสนุกๆ แบบ Adventure อย่างการเดินป่า และ ล่องแพเปียก มีกิจกรรมเสริมความรู้ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน อย่างการเลี้ยงผึ้งกล่อง การทำเกษตรอินทรีย์ และได้พักผ่อนในสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยๆ ที่เขื่อนท่าทุ่งนา และเขื่อนศรีนครินทร์

         ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับชุมชนโดยตรงได้ที่ คุณกฤษณา ขวัญเมือง (อ้อย) ผู้ประสานงานชุมชน โทร. 085-291-0993

         ทั้งนี้ การเข้าร่วมบางกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ สามารถติดต่อสอบถามจากผู้ประสานงานชุมชนเพื่อตรวจสอบตารางกิจกรรมก่อนการเดินทาง