เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 16,193 ไร่ ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและไร้ที่ดินทำกินของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ณ ห้องประชุม อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กรุงเทพฯ