กฟผ. ประชุมร่วม ฟฟล. เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีสายส่งระหว่างไทยและ สปป.ลาว มีแนวโน้มจะจ่ายไฟฟ้าเกินพิกัด ซึ่งอาจส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งสองประเทศ

         นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และท่านเคน เทพวงสา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟเกินพิกัดสายส่ง ณ สำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการคาดการณ์ว่าการส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งเชื่อมโยงระหว่างไทย และ สปป.ลาว ประกอบด้วยสายส่ง 115 kV หนองคาย–ท่านาแล้ง และสายส่ง 115 kV หนองคาย–โพนต้อง จากปัจจุบันจนถึงช่วงฤดูร้อนปี 2563 มีแนวโน้มที่จะสูงใกล้เต็มพิกัด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ข้อขัดข้องบนสายส่งดังกล่าวหรือบริเวณใกล้เคียง อาจทำให้มีการจ่ายไฟเกินพิกัดและนำมาซึ่งปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างทั้งในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้

         ทั้งนี้ ในที่ประชุม กฟผ. และ ฟฟล. มีความเห็นร่วมกันในการติดตั้ง Shedding Scheme โดย กฟผ. จะจัดทำชุดอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. เพื่อให้ ฟฟล. นำไปติดตั้งตามสถานีไฟฟ้าที่ ฟฟล. ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสม การติดตั้ง Shedding Scheme ดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ มีเป้าหมายที่จะนำเข้าใช้งานภายในเดือนมกราคม 2563 นี้