ENGY - Collection Set # 1

ENGY Collection #1-1ENGY Collection #1-2ENGY Collection #1-3ENGY Collection #1-4ENGY Collection #1-5ENGY Collection #1-6ENGY Collection #1-7ENGY Collection #1-8

 ENGY Collection #1-9ENGY Collection #1-10ENGY Collection #1-11ENGY Collection #1-12ENGY Collection #1-13ENGY Collection #1-14ENGY Collection #1-15ENGY Collection #1-16

  

ENGY - Collection Set # 2

ENGY Collection #2-1ENGY Collection #2-2ENGY Collection #2-3ENGY Collection #2-4ENGY Collection #2-5ENGY Collection #2-6ENGY Collection #2-7ENGY Collection #2-8

 ENGY Collection #2-9ENGY Collection #2-10ENGY Collection #2-11ENGY Collection #2-12ENGY Collection #2-13ENGY Collection #2-14ENGY Collection #2-15ENGY Collection #2-16

  

ENGY - Collection Set # 3

ENGY Collection #3-1ENGY Collection #3-2ENGY Collection #3-3ENGY Collection #3-4ENGY Collection #3-5ENGY Collection #3-6ENGY Collection #3-7ENGY Collection #3-8

 

 

ENGY - Collection Set # 4

ENGY Collection #4-1ENGY Collection #4-2ENGY Collection #4-3ENGY Collection #4-4ENGY Collection #4-5ENGY Collection #4-6ENGY Collection #4-7ENGY Collection #4-8

 

 

ENGY - Collection Set # 5

ENGY Collection #5-1ENGY Collection #5-2ENGY Collection #5-3ENGY Collection #5-4ENGY Collection #5-5ENGY Collection #5-6ENGY Collection #5-7ENGY Collection #5-8

 

 

ENGY - Collection Set # 6

ENGY Collection #6-1ENGY Collection #6-2ENGY Collection #6-3ENGY Collection #6-4ENGY Collection #6-5ENGY Collection #6-6ENGY Collection #6-7ENGY Collection #6-8

 

 


ขั้นตอนการดาวโหลดภาพ ENGY

1. ตรวจสอบบราวเซอร์ (Browser) ที่ใช้งาน

1.1 หากใช้งาน "บราวเซอร์ Line" (สังเกตด้านขวาบนของหน้าจอ) ให้ทำการเปิดลิงค์ด้วยบราวเซอร์ชนิดอื่น เช่น Chrome/Firefox/Browser/Internet (บราวเซอร์ Line ไม่รองรับการดาวโหลดหรือแชร์รูปภาพ)

engy instruction android 01

 

1.2 กดปุ่ม "สามจุด" ด้านขวาบน เลือก "Open in other app"เลือกบราวเซอร์ที่ต้องการ (โทรศัพท์บางรุ่นจะเปิดบราวเซอร์ใหม่ให้อัตโนมัติ)

engy instruction android 02engy instruction android 03

 

2. แตะที่ภาพที่ต้องการดาวโหลดหรือแชร์ค้างไว้

engy instruction android 04

 

3. เลือก "เซฟ" หรือ "แชร์" ภาพที่ต้องการ

engy instruction android 05

 

ขั้นตอนการดาวโหลดภาพ ENGY (iOS)

1. เปิดลิงค์ด้วยบราวเซอร์ "Safari" (บราวเซอร์ Line ไม่รองรับการดาวโหลดหรือแชร์รูปภาพ)

engy instruction ios 01engy instruction ios 02

 

2. แตะที่ภาพที่ต้องการดาวโหลดหรือแชร์ค้างไว้

engy instruction ios 03

 

3. เลือก "เซฟ" หรือ "แชร์" ภาพที่ต้องการ

engy instruction ios 04