ผลงานเยาวชนโครงการ Move World Together สร้างชื่อเสียงระดับชาติ จากผลงาน 9 กลุ่ม คว้า 10 รางวัล ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา คว้า 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวมทั้งรางวัลใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ผลงาน เหยื่อล่อปลวกจากสารสกัดเนื้อฝักคูน จากโรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Award 2020) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยผลงานของเยาวชนโครงการ Move World Together ที่ส่งให้ วช. คัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวด ได้รับคัดเลือกทั้ง 9 ผลงาน และได้รับรางวัลทุกผลงาน รวม 10 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัล เหรียญทองแดง 1 รางวัล และผลงาน เหยื่อล่อปลวกจากสารสกัดเนื้อฝักคูน จากโรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองในประเภทกลุ่มเกษตรและอาหาร ยังได้เข้าประกวดในรอบสุดยอดนวัตกรรมร่วมกับผลงานเหรียญทอง 38 ผลงานซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

         สำหรับผลงาน เยาวชน Move World Together ที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 กลุ่ม ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองกลุ่มเกษตรและอาหาร 3 ผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยเกี่ยวข้าวเพื่อลดอาการเจ็บและปวดหลัง ร.ร.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เหยื่อล่อปลวกจากสารสกัดเนื้อฝักคูน ร.ร. บัวเชดวิทยา จ.สุรินทร์ และเตาหมูปิ้งลดมลพิษ ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ เสื้อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยติดเตียง ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

         รางวัลเหรียญเงิน 4 ผลงาน ประกอบด้วย กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ยาสีฟันจากเปลือกหมาก ร.ร.กระบุรีวิทยา จ.ระนอง หัวแร้งดูดควัน ร.ร.สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ (อาชีวศึกษา) ได้แก่ เครื่องกำจัดควันบุหรี่ด้วยระบบโอโซนและไอออนไนซ์ จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และรางวัลระดับเหรียญทองแดง กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ เซรั่มบำรุงผิวหน้าป้องกันการเกิดสิว รอยดำแดงจากดอกดิน ร.ร.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

         ผลงานนวัตกรรมของเยาวชนโครงการ Move World Together ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก วช. ให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ เป็นประจำทุกปี และได้รับรางวัลทุกผลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานทั้งหมดดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติในปี 2563 ต่อไป

         โครงการ Move World Together เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กฟผ. ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์ เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยการคิดค้นโครงงานเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและโลกในอนาคต