เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมมอบเงิน จำนวน 1,103,400 บาท ซึ่งเป็นเงินจาก กฟผ. จำนวน 1,000,000 บาท และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันบริจาคสมทบอีก 103,400 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุที่ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชน หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา