นายสามารถ ลอยฟ้า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าชุมชน สยบกระแสข่าวลือคำทำนายของเด็กชายปลาบู่ สนับสนุนและผลักดันการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาเขื่อนภูมิพล