นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • มีบทบาทสำคัญต่อศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

  • เจรจาให้กลุ่มผู้ประท้วงโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้เกิดความเข้าใจ และยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
  • ได้เป็นผุ้เจรจาทำความเข้าใจ กรณีประท้วงการอพยพของชาวบ้านห้วยคิง จนทำให้ผู้ชุมนุมเกิดความพอใจและยุติการชุมนุมในที่สุด