นายสุเทพ  ธงชัย 
พนักงานขับเครื่องจักรกลระดับ 4  ฝ่ายขนส่ง

 

บำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละต่อสาธารณชน หรือสาธารณประโยชน์ หรือเสี่ยงภัยอันตราย เพื่อช่วยชีวิตหรือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

  • เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ ขนกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบสำนักงานกลาง กฟผ.

  • มีจิตอาสาขับรถรับ-ส่งผู้ประสบอุทกภัย