นายชวน  ศิรินันท์พร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

ผลงานดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องและปรากฎเด่นชัด เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. หรือสังคม

  • ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 ได้ช่วย กฟผ. แก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เพื่อหาแนวทางยุติข้อขัดแย้งของชาวบ้าน