นายสรวงสรร  ยาบาดัน 
สถาปนิกระดับ 9  ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ผลงานดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องและปรากฎเด่นชัด เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. หรือสังคม

  • เกี่ยวกับการออกแบบ งานวางผังและภูมิสถาปัตยกรรม ทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ เช่น ประกวดจัดสวน “สวนงามสะพรั่งที่หลังบ้าน”