การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จ.กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) จ.สงขลา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา จะปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

         ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจติดต่อเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.egat.co.th/learningcenter/ นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในองค์กร เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงเพิ่มจุดตรวจคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่องาน พร้อมรณรงค์ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยขอความร่วมมืออย่าปกปิดข้อมูล หากมีอาการป่วยหลังจากเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง