เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation : CYF) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท และมหาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 750,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมในพิธี ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ‘มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน’ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยและครอบครัว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษาในประเทศไทยไปแล้วเป็นจำนวนมาก