กฟผ. จัดงาน EGAT TECH TALK 2020 เชิญ 3 กูรูจาก 3 องค์กรชั้นนำระดับโลก Google Microsoft และ Huawei แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ด้วยการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ให้ผู้ปฏิบัติงานรับชมทาง EGAT LIVE/ EGAT TV ชี้ องค์การจะประสบความสำเร็จได้ บุคลากรต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและปรับตัวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้มากที่สุด

         เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงาน EGAT TECH TALK 2020 โดยมี นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก 3 องค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก ประกอบด้วย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทาง EGAT LIVE

         นายวิธวินท์ ไวยภาษ Customer Solutions Consultant บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายในหัวข้อ “AI for 2020 and beyond” โดยกล่าวว่า Google ได้นำ AI หรือ Artificial Intelligence และ Machine Learning มาใช้ในทุบริการของ Google ตลอดมา สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาทางสังคมได้ เช่น การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย การพัฒนา Flood Forecasting Initiative ซึ่งสามารถพยากรณ์เส้นทางน้ำท่วมในประเทศอินเดีย เป็นต้น

         สำหรับในอุตสาหกรรมพลังงาน ได้มีการนำ Machine Learning และ Big Data เข้ามาช่วยใช้ในการทำงาน เช่น ใช้ตรวจสอบความเสียหายของกังหันลม โดยนำโดรนขึ้นไปถ่ายรูปเพื่อให้ Machine Learning วิเคราะห์รูปแบบของร่องรอยความเสียหายว่าเป็นแบบใด ซึ่งวิธีดังกล่าวช่วยลดจำนวนคนและลดเวลาในการซ่อมบำรุงรักษากังหันจาก 2 สัปดาห์เหลือเพียง 2 วันเท่านั้น อีกตัวอย่างหนึ่งคือโครงการ Google Sunroof ที่สหรัฐอเมริกา โดย Google ได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกที่อยู่ของตนเอง และ Google จะนำข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ว่าในพื้นที่นั้นมีปริมาณแสงอาทิตย์เท่าไร หลังคาบ้านมีพื้นที่เท่าไร เพื่อทำการประเมินว่าหากผู้ใช้งานติดตั้งแผง Solar Cell จะได้พลังงานออกมาเท่าไรและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งานเท่าไร เป็นต้น

         “ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการนำ AI หรือ Machine Learning มาใช้ในองค์การนั้น จะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ Machine Learning มีข้อมูลเพียงพอ สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรจะต้องมีองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้วย” นายวิธวินท์ กล่าว

         นายสรุจ ทิพเสนา Solution Specialist Sales Manager บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายในหัวข้อ “A Day in Life with Modern Workplace” โดยกล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้เกิดเงื่อนไขใหม่ ๆ ในการทำงานที่พวกเราจะต้องปรับตัว ซึ่งไมโครซอฟท์มีมุมมองในเรื่อง “Democratizing AI” โดย AI หรือเทคโนโลยีในภาพรวมนั้น ไม่ควรเป็นเรื่องเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องมองให้ครอบคลุมไปถึงผู้ใช้งานที่จะต้องได้รับประโยชน์จาก การใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้มากที่สุดด้วย นอกจากนี้ เทคโนโลยีจะไม่มีผลอะไรเลยหากบุคลากรและกระบวนการไม่มีการปรับตัว

         นายกิติพงศ์ ธาราศิริสกุล Chief Technology Officer กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation in 5G Era” โดยกล่าวว่า 5G เป็นเทคโนโลยีใหม่ทางการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม โดยในส่วนอุตสาหกรรมพลังงานนั้น 5G และเทคโนโลยีจะเข้ามาส่งผลกระทบในอนาคตอันใกล้ เช่น การเปลี่ยนแปลงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถสื่อสารได้สองทาง ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีปริมาณมากขึ้น การเกิดขึ้นของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ สถานีชาร์จไฟฟ้าที่ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว การนำ Internet of Things เพื่อใช้ประมวลประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า การนำกล้องมาใช้กับระบบ Security ของโรงไฟฟ้า การใช้ Big Data เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ 5G จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเสาเทเลคอม จึงอาจเป็นโอกาสของ กฟผ. ในอนาคตที่จะให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวที่ องค์การมีความพร้อมอยู่แล้ว

         สำหรับงาน EGAT TECH TALK 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมรองรับให้ กฟผ. สามารถปรับเปลี่ยนองค์การด้วยดิจิทัล (Digitalization) ตาม Digital Transformation Roadmap โดยการจัดงานครั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจรับชมทางการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง EGAT LIVE http://live.egat.co.th เท่านั้น