รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุมหารือองค์กรด้านพลังงานชั้นนำระดับประเทศกว่า 20 รายเพื่อหามาตรการดูแลประชาชนรับมือ COVID-19 มอบหมายให้ศึกษามาตรการระยะสั้นดูแลค่าครองชีพ ทั้งลดค่าไฟ น้ำมัน แอลพีจี พร้อมเตรียมผลิตเจลล้างมือแจกให้ประชาชน

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมทั้ง กฟผ. และองค์กรชั้นนำด้านพลังงานกว่า 20 แห่ง ทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า ปิโตรเคมี ฯลฯ หารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ว่า ที่ประชุมได้มีมาตรการที่กระทรวงพลังงานและผู้ประกอบการด้านพลังงาน จะนำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อประชาชน มีด้วยกัน 3 มาตรการ คือ 1. หาแนวทางการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม และค่าไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้บริโภค 2. การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนำเอทานอลไปผลิตแอลกอฮอล์เพื่อลดภาวการณ์ขาดแคลน 3. แลกเปลี่ยนมาตรการการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

         “มาตรการที่จะใช้ดูแลด้านเศรษฐกิจนั้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียด เช่น กรณีค่าไฟฟ้าได้มอบให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปพิจารณาว่าจะลดได้หรือไม่อย่างไร และจะให้กลุ่มใด ส่วนแอลพีจีก็จะมีการให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะนำมาสู่ปฏิบัติให้ได้ผล เป็นต้น ซึ่งจะพยายามสรุปให้ได้โดยเร็ว” รมว.พน. กล่าว

         สำหรับเจลล้างมือ นอกเหนือจากทางผู้ค้าน้ำมันจะมีแนวทางการส่งเสริมการขายเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันแล้ว ในส่วน กฟผ. ก็ได้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ในชื่อ “เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” นำออกมาแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรคในช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระยะสั้นอีกด้วย ซึ่งในวันเดียวกันนี้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตขึ้นภายใต้ชื่อ “เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 500 ขวด ให้กับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พน. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบ “เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” ให้กับผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงพลังงาน

         อย่างไรก็ตาม กรณีเจลล้างมือที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนั้น หากมีการขาดแคลน ทางกระทรวงพลังงานก็สามารถที่จะดึงมาจากการผลิตเอทานอลที่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพมาดำเนินการได้ แต่ยังคงติดระเบียบด้านกฎหมายที่ต้องหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป