ผู้ว่าการ กฟผ. ห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ สั่งศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภาพรวม

         เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ. โดยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในวันนี้สถานการณ์ภายในประเทศไทย ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 11 คน จึงกำชับให้ศูนย์จัดการภาวะวิกฤตฯ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ของ กฟผ. อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภาพรวม

         ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า จากกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ผู้บริหารมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ จึงเตรียมออกมาตรการป้องกันรองรับเพิ่มเติม โดยมีการเพิ่มประเทศสเปนอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วย และขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานงดหรือเลื่อนการเดินทางไปปฏิบัติงานยังประเทศหรือเขตปกครองตามประกาศ กฟผ. เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ สำหรับกรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งด้วยภารกิจส่วนตัว ไม่อาจงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะพักที่ประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศดังกล่าวได้ ให้แจ้งรายละเอียดและขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป ทั้งนี้ มั่นใจว่าจากมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปทั้งหมด จะสามารถช่วยป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายใน กฟผ. ได้

         อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ กฟผ. จะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดทันที โดยจะมีการปิดพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพื่อทำความสะอาด และให้ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดำเนินตามมาตรการ Work from home และยืนยันตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น ETAS เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นและสังคม ขอย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อป้องกันตนเองและเพื่อปกป้องผู้อื่น โดยหมั่นสังเกตุและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองตลอดจนบุคคลในครอบครัว ปฏิบัติตนตามมาตรการและข้อแนะนำต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนก

         “ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนจะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ การโพสต์และแชร์บนช่องทางออนไลน์ (Social Media) ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความตื่นตระหนก และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ได้” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว