วานนี้ (16 มีนาคม 2563) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร และผู้บริหาร กฟผ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการปฏิบัติงานสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี