ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้งานไม่เพียงพอต่อความต้องการ กฟผ. จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ซึ่งได้มีการผลิตและแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมอบหน้ากากอนามัย รวมไปถึงเงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกจำนวน 30 ล้านบาท ด้วย

         กฟผ. ยังคงส่งต่อความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง โดย นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยมี พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิต นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

         นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันเวชศาสตร์การบิน ทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อใช้สำหรับบริการ บุคลากรภายใน นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID -19

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ส่งความห่วงใยไปสู่ผู้ที่ขาดแคลน โดย นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เป็นผู้แทน กฟผ. นำหน้ากากผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน จำนวนทั้งหมด 1,600 ชิ้น พร้อมด้วยเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ไปมอบให้กับสถานีวิทยุ จส. 100 และสถานีวิทยุ สวพ.91 เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน อาทิ พนักงานเก็บขยะ เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย