กฟผ. เตรียมปรับอาคารแฟลตที่พัก ภายในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ให้มีความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่กักตัวแยกโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. พร้อมสนับสนุนทุกมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าเพื่อควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเต็มที่ โดยมีการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันสารเคมี และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ กฟผ. ยังพร้อมให้การสนับสนุนด้านสถานที่ โดยมีการพิจารณาและเตรียมความพร้อมในการใช้อาคารแฟลตที่พักในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุมชนและมีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม ให้เป็นสถานที่กักตัวแยกโรคผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานและเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวต่อไปว่า การเลือกใช้อาคารแฟลตที่พักดังกล่าวนั้น เนื่องจากมีจำนวนห้องพักที่มากพอสมควร โดย กฟผ. จะใช้แฟลต 4, 5 และ 6 เป็นสถานที่กักตัวแยกโรคเพื่อสังเกตอาการ สำหรับในเบื้องต้นนี้ ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล ที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว จำนวน 11 คน ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่พักเดิมไม่สามารถใช้กักตนเองให้แยกกับครอบครัว ใช้เป็นกรณีพิเศษไปก่อน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไป

         ในส่วนของมาตรการเตรียมความพร้อมในการใช้อาคารแฟลตที่พัก ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. นั้น ได้มีการดำเนินการในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะมีกระบวนการกำจัดเชื้อไวรัสในระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ ในการให้ผู้เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อไวรัสเข้าพักกักกันโรค จะมีการแบ่งเข้าพักห้องละ 1 คน และจะล้อมรั้วอาคารที่ใช้เป็นพื้นที่แยกตัวกักโรคไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าหรือออก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังตลอดเวลา ส่วนเรื่องของอาหารนั้น จะใช้ครัวของศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดส่งอาหารด้วยภาชนะที่ใช้เพียงครั้งเดียว โดยสามารถสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์และจ่ายเงินผ่าน Internet Banking

         “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังคงมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลกระทบสู่วงกว้าง กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของ กฟผ. ในการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งในส่วนของภาครัฐ โรงพยาบาล สังคมและประชาชน ที่ผ่านมานั้น จะเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว” นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าว