หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ทั้งเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบน้ำใจแก่สังคมและชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในภาวะวิกฤต COVID-19

         มอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่จุดตรวจคัดกรอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 นายไพทูลย์ เครือบุญมา หัวหน้าหมวดแนวทาง หน่วยก่อสร้างสายส่งเพื่อรับไฟฟ้าจากในประเทศ โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน เป็นผู้แทน กฟผ. มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 100 โหล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ณ จุดตรวจคัดกรองบริเวณจุดให้บริการประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และบริเวณ สภ.ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

         มอบเจลอนามัยให้พื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุพจน์ บุญแก่น หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน อชค. ลงพื้นที่มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และสถานพยาบาล ในพื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่1 เพื่อส่งต่อความห่วงใย และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

         มอบ Face Shield แก่โรงพยาบาลวังน้อยและพระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบหน้ากากป้องกัน (Face Shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 แก่โรงพยาบาลวังน้อย จำนวน 200 ชิ้น โดยมีนายแพทย์สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชิ้น โดยมีนางศรีสุรีย์ สูนพยานนท์ หัวหน้าหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

         สนับสนุนโรงพยาบาลรอบโรงไฟฟ้าลำตะคอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้ปฏิบัติงานฯ ร่วมจัดทำฉากกั้นจำนวน 11 ชุด เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยปฏิบัติงานทางการแพทย์บริเวณจุดคัดกรอง ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในสถานพยาบาล กฟผ. และสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลพื้นที่โดยรอบ ณ อาคารโรงช่างไม้ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

         มอบอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลบ้านตาขุน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา ร่วมทำหน้ากากป้องกัน Face Shield จำนวน 60 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่รอบ ๆ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับนำไปใช้งานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุมแผนกประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) จำนวน 2 กล่อง หน้ากากป้องกัน (Face Shield) จำนวน 60 ชิ้น แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 60 ลิตร และกระบอกฉีดน้ำสเปรย์ ให้กับโรงพยาบาลบ้านตาขุน

         มอบเจลอนามัยให้โรงพยาบาลบันนังสตา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กฟผ.เขื่อนบางลาง มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 10 แกลลอน และ 75% alcohol จำนวน 60 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อดังกล่าว มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 7 ราย

         ตรวจวัดไข้และมอบเจลอนามัยแก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดไข้ให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และโยมอุปัฏฐาก เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วย ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ณ วัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 30 ขวด และสอนวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง โดยมีพระครูวรกาญจนโชติ เจ้าอาวาสวัดปรังกาสี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนวชิราลงกรณ มีกำหนดลงพื้นที่ให้บริการวัดไข้ให้กับพระภิกษุสงฆ์วัดปรังกาสีทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

         มอบหน้ากากผ้าและเจลอนามัยแก่โรงพยาบาลจังหวัดอุบลฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าโพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์ จำนวนที่ละ 700 ชิ้น และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวนที่ละ 1 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งการส่งมอบในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน กฟผ. และกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “กระทรวงพลังงาน กฟผ. – กรมประชาสัมพันธ์ ส่งน้ำใจมอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19”