กฟผ. ได้พันธมิตรดีอย่างกลุ่มมิตรผล ส่งมอบเอทานอลสำหรับผลิตเจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. ล็อตแรก 5,000 ลิตร ช่วยให้ กฟผ. สามารถผลิตเจลอนามัยฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งต่อไปยังทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือในการบรรเทาวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบเอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร เพื่อนำมาผลิตเจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. จากกลุ่มมิตรผล ซึ่งนำโดย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล พร้อมคณะ มาร่วมส่งมอบเอทานอลแก่ กฟผ. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารเคมี สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวว่า ตามที่ กฟผ. นำโดยฝ่ายเคมี ฝ่ายแพทย์และอนามัย รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ ช่วยกันสนับสนุนการดำเนินการผลิตเจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแจกจ่ายไปยังผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ชาวชุมชนรอบ กฟผ. ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ไปเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดขของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย และยังคงมีอีกหลายภาคส่วนที่มีความต้องการเจลแอลกอฮอล์ในการดูแลรักษาความสะอาด และช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ในยามวิกฤตเช่นนี้อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ในการผลิตเจลอนามัยฯ ค่อนข้างหาได้ยาก จึงขอขอบคุณกลุ่มมิตรผลเป็นอย่างมากที่นำเอทานอลถึง 5,000 ลิตร มามอบให้ กฟผ. เพื่อร่วมกันดูแลสังคมให้ดีที่สุดตามกำลังความสามารถของแต่ละหน่วยงาน

         ด้าน นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทฯ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า เนื่องด้วยกลุ่มมิตรผลเป็นพันธมิตรคู่ค้ากับ กฟผ. มายาวนาน เมื่อทราบว่า กฟผ. มีโครงการที่ดีเพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ COVID-19 เช่นนี้ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์เดียวกับกลุ่มมิตรผลจึงตั้งใจช่วยเหลือเต็มที่ โดยกลุ่มมิตรผลมีศักยภาพในผลิตแอลกอฮอล์ จึงขอนำเอทานอลมอบให้แก่ กฟผ. ซึ่งในครั้งแรกนี้จำนวน 5,000 ลิตร และจะทยอยส่งมอบเพิ่มเติมต่อไป

         ทั้งนี้ กฟผ. ยังคงเดินหน้าดำเนินการผลิตเจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. อย่างต่อเนื่อง ส่งมอบไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยหวังให้วิกฤตดังกล่าวคลี่คลายได้โดยเร็วที่สุด