หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ทั้งเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้า ก็ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนโดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง หวังช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงได้เร็วมากขึ้น

         มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ นายไววิทย์ แสงพาณิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลพหลพลยุหเสนา ได้แก่ หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. 5 ลิตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน โต๊ะตรวจโรคพร้อมที่ครอบ 10 ชุด ที่ครอบศีรษะป้องกันโรคสำหรับเตียงคนไข้ 10 ชุด และ Face Shield 50 ชิ้น และมอบให้โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย 200 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. 5 ลิตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และมอบให้สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ กระเช้าตุ๊กตา ENGY และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. 100 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด 1 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. 5 ลิตร หน้ากากอนามัย 20 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันไวรัส COVID -19 จากคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงพยาบาลพหลพลยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

         มอบตู้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระเหนือ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกับวัดโตนด จังหวัดนนทบุรี นำตู้เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปมอบให้โรงพยาบาล บางกรวย เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในพื้นทีโดยรอบโรงพยาบาลบางกรวย

         สนับสนุนจุดตรวจ COVID-19 ในพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 150 โหล และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 50 ลิตร ให้กับจุดตรวจต่าง ๆ จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ในการนี้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยังได้ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจดังกล่าว

         โรงไฟฟ้าน้ำพองมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายมนูญ สิทธิศร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าน้ำพอง เพื่อใช้ สำหรับป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้กับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เทศบาลตำบลสะอาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

         เขื่อนสิรินธร ติดสติกเกอร์แทนความห่วงใย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม “ติดสติกเกอร์แทนความห่วงใย” เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ตระหนักถึงการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด ณ ที่ทำการเขื่อนสิรินธร และทุกหน่วยงานภายในเขื่อนสิรินธร