หน่วยงาน กฟผ. ทั่วภูมิภาคยังคงพร้อมใจเดินหน้าให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัด และชุมชนโดยรอบเขตเขื่อนของโรงไฟฟ้า กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนามอบ Face Shield เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบหน้ากาก Face shield จำนวน 131 ชิ้น ให้กับสถานีตำรวจภูธรปากช่อง เพื่อใช้ในการตั้งจุดคัดกรองบุคคลในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากช่อง เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

         โรงไฟฟ้าบางปะกงมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายพงศ์ธร สุวรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง และนายบัณทิต ทุมสะท้านผู้ ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. 20 ลิตร ชุด PPE จำนวน 12 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 48 ชิ้น กล่องอะคริลิกที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 5 กล่อง ให้เเก่โรงพยาบาลพานทอง โดยมี นพ.ปิยะวิทย์ หมดมลทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

         กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และนายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มอบหน้ากากอนามัย และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

         เขื่อนภูมิพลสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 480,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ กล่องป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับเคลื่อนย้าย 1 กล่อง ฉากกั้นป้องกันสารคัดหลั่ง 1 ฉาก เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัส จำนวน 13 อัน หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 100 ชิ้น และชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 12 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลสามเงา โดยมีนายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา เป็นผู้รับมอบ

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ บรรจุวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ พร้อมผู้บริหารและจิตอาสา อปน. ร่วมบรรจุวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย Face Shield ถุงมือแพทย์ เทอร์โมสแกน เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เสื้อกราวน์กันน้ำ และรองเท้าบูท เพื่อจัดสรรให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตภาคเหนือบริเวณพื้นที่ใกล้แนวสายส่งและพื้นที่ใกล้สำนักงานของ กฟผ. ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้อง Convention Hall อาคาร ท.101 ที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

         เขื่อนสิรินธรร่วมกันทำ Face Shield เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมทำหน้ากากป้องกัน Face Shield จำนวน 1,600 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณห้องโถงอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

         เขื่อนวชิราลงกรณ มอบกล่องอะคริลิก เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ และ พ.จ.อ.อนุรักษ์ สุขมาก พยาบาลปริญญาระดับ 7 แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนวชิราลงกรณ มอบกล่องอะคริลิกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรังกาสี เพื่อใช้ในการตรวจรักษาและทำหัตถการให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี