หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่และให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบเขตเขื่อนของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมฝ่าผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

         โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายธนเดช นิลพันธ์ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 72 ขวด ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนและส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานจุดคัดกรองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากาก Face shield จำนวน 250 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 120 ชิ้น ชุดป้องกันสารเคมี (PPE) จำนวน 12 ชุด ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานา เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ยังได้มอบ Face Shield จำนวน 150 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอปากช่อง โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

         เขื่อนอุบลรัตน์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบอาหารกล่อง จำนวน 40 กล่อง และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 6 แพ็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ บ้านห้วยทราย และอบต.บ้านดง จังหวัดขอนแก่น

         เขื่อนบางลางสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจคัดกรองผู้ป่วย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นางสาววาทิตรัตน์ ศรีทอง พยาบาลปริญญาระดับ 7 แผนกสุขภาพอนามัยเขื่อนรัชชประภา เป็นผู้แทนมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 3 เครื่อง แอลกอฮอล์เจลขนาด 780 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 5 ลิตร และหน้ากากผ้า จำนวน 60 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์กักตัวประจำตำบลเขื่อนบางลาง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามด่านตรวจคัดกรองในตำบลเขื่อนบางลาง จำนวน 3 จุด โดยมี นายกูและ ต่วนจอหลง รองนายกเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นผู้รับมอบ ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

         เขื่อนรัชชประภามอบข้าวกล่อง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายอมร พงศ์ภาณุวิชญ์ ช่างระดับ 9 กองเดินเครื่องเขื่อนรัชชประภา เป็นผู้แทน มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 170 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี