หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในทุกพื้นที่รวมทั้งชุมชนโดยรอบเขตเขื่อนของโรงไฟฟ้า กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นกำลังใจให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

         เขื่อนวชิราลงกรณมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และผู้ปฏิบัติงาน มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ตู้อะคริลิกป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 10 ตู้ น้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 350 ซีซี จำนวน 1,000 ขวด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี แพทย์หญิง นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

         เขื่อนบางลางทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานจ้างเหมาเขื่อนบางลาง ร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศาลาชมวิวเขื่อนบางลางและบริเวณพื้นที่บ้านพัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจจะปะปนมาจากพื้นที่ภายนอก กฟผ.

         กฟผ. ร่วมโครงการ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 กฟผ. ร่วมกับสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก กฟผ. ประกอบด้วย Face Shield จำนวน 6,600 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 150 ขวด เต้นท์ จำนวน 3 หลัง และถุงมือแพทย์ จำนวน 2 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ตามโครงการ “ช่วยคนน่านต้านโควิด-19” โดยมี นายวรกิติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน และจะกระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัดน่านต่อไป

         กฟผ. กระบี่ สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายสุเอก เปี่ยมปัจจัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สนับสนุนงบประมาณให้กับจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบกองทุน “ชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยมี พ.ต.ท. มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับมอบ อีกทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 13 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 60 ชิ้น โดยมีนางสาวจารุพักตร์ กัญจนิตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกระบี่ เป็นผู้รับมอบ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเหนือคลอง ประกอบด้วยชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 12 ชุด หน้ากากอนามัย N95จำนวน 48 ชิ้น โดยมีนายณัฐพล เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหนือคลอง เป็นผู้รับมอบ

         กฟผ. สนับสนุน รพ.มหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายพัชรณัฐ ดีล้อม หัวหน้าสำนักงานนครราชสีมา กองบริหาร นายวินัย ทวีวรรณ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. พร้อมหัวปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 30 ชุด และ หน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

         เขื่อนรัชชประภาสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายบรรหาร ทองมีเพชร ช่างระดับ 9 กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนรัชชประภา และผู้ปฏิบัติงาน มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 90 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         ชมรมกอล์ฟผาซ่อมเขื่อนสิริกิติ์ ช่วยเหลือแคดดี้ผู้ประสบภัย COVID-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบถุงยังชีพ จำนวน 37 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง และน้ำปลา ฯลฯ ให้กับแคดดี้ โดยการจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งได้มาจากการรวบรวมเงินของผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของแคดดี้ผู้ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์