กฟผ. ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวก นวัตกรรมจากฝีมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลบางปะกง พร้อมสนับสนุนงบจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

         วันนี้ (23 เมษายน 2563) นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วยผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกง ผู้บริหารโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 150,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 100 เเพ็ค โดยมี นพ.สุธน พระคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง เป็นผู้รับมอบ

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้พัฒนาตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ ภายใต้คำแนะนำและการวิจัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีลักษณะสี่เหลี่ยมทรงสูง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 2 เมตร ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส หนา 6 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดและความหนาที่ศึกษาแล้วว่ามีความแข็งแรงต่อการใช้งาน สะดวก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ภายในตู้มีช่องถุงมือปิดซีลอย่างมิดชิดเพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย สำหรับการใช้งานตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในตู้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านนอกและผู้ป่วยอยู่ภายในตู้ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายออกมาในอากาศได้โดยตรง ซึ่งจะมีระบบกรองอากาศและฆ่าเชื้อก่อนการปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก สามารถสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน