หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศยังคงพร้อมใจเดินหน้าให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่และชุมชนโดยรอบเขตเขื่อนของโรงไฟฟ้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

         เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมโรงทานวัดโตนด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจการดำเนินงานโรงทานของวัดโตนดที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงทานวัดโตนดเป็น 1 ใน 11 โรงทานในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียวพร้อมน้ำดื่มจาก กฟผ. โดยมี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ร่วมถวายการต้อนรับ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และปิยภัณฑ์ให้แก่วัดโตนด โดยมีพระครูปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         โรงไฟฟ้าน้ำพองมอบหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายอนุสรณ์ บุญรอด วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าน้ำพอง และผู้ปฏิบัติงาน มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 700 ชิ้น ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางไพรสงค์ นารี กำนันตำบลม่วงหวาน เป็นผู้รับมอบ ณ ด่านคัดกรองเข้าหมู่บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

         เขื่อนบางลางสนับสนุนด่านตรวจคัดกรอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ชุด ให้กับด่านคัดกรองบุคคลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมี นายอิสมาแอ กามุง กำนันตำบลบาเจาะ เป็นผู้รับมอบ ณ ด่านตรวจคัดกรอง บริเวณพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

         เขื่อนภูมิพลสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ขาตั้งที่กดแอลกอฮอล์เจลแบบไม่ใช้มือสัมผัส จำนวน 5 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน Face Shield จำนวน 150 ชิ้น ชุดป้องกันสารคัดหลั่ง จำนวน 6 ชุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก เป็นผู้รับมอบ

         กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้มอบข้าวไข่เจียวและน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ พร้อมด้วย นายรักชาติ เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรี ตำบลลำภูรา และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบข้าวไข่เจียว พร้อมน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 800 กล่อง ให้กับประชาชนตำบลลำภูราที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ กฟผ.ได้มอบข้าวไข่เจียวให้กับประชาชนชาวลำภูรา อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย รวมมอบทั้งหมดเป็นจำนวน 3,800 กล่อง

         โรงไฟฟ้าบางปะกงมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายพัฒนพงษ์ ทาวี วิศวกรระดับ.9 กองโยธา มอบอุปกรณ์กดเจลล้างมือ จำนวน 3 อัน ให้แก่ โรงพยาบาลบางปะกง โดยมีนายอำนวย นันทวิสิทธิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการเเพทย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและผู้มารับบริการได้กดใช้ เพื่อลดการใช้มือสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)