หน่วยงาน กฟผ. ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมใจกันส่งมอบน้ำใจไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และประชาชนโดยรอบเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าและสำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ผ่านอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังในการดูแลสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         กฟผ. มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง นายพิพัฒน์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง นายสมพงษ์ ทวีสุขเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง นายพัฒนพงศ์ สุวรรณธวัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง และผู้ปฏิบัติงาน มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 130,000 บาท เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 10 แกลลอน ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 10 ชุด Face Shield จำนวน 150 ชุด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 ชุด และของที่ระลึก กฟผ. ให้แก่ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายแพทย์กวิตม์ ซื่อมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

         กระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ปตท. ร่วมมอบแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น และนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1,240 แกลลอน จำนวน 20 ลิตร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำส่งต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 248 แห่ง เฉลี่ยจำนวน 100 ลิตรต่อแห่ง และส่วนหนึ่งมอบให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาลฯ

         เขื่อนบางลางมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นายสมเดช งามศรีตระกูล วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 12 กล่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยมีแพทย์หญิงฐิติกานต์ วังอาภากุล เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

         โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นายวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ นายกรีฑา ปัญญาพานิช วิทยากรระดับ10 กองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 120 มิลลิลิตร จำนวน 15 ขวด ให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล เพื่อใช้สำหรับบริการเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พ.ต.ต.ทวีศักดิ์ ทองงามตระกูล สว.จร.สน.บวรมงคล เป็นผู้รับมอบ ณ วัดสิงห์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

         เขื่อนรัชชประภามอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน ประกอบด้วย ข้าวกล่อง จำนวน 135 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 135 ขวด และโรงพยาบาลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 90 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนวชิราลงกรณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นางภัสภรณ์ หลอดศิริ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัย นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 150 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 10 ลิตร และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 350 ซีซี จำนวน 1,000 ขวด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ในการช่วยเหลือประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี