ผู้บริหาร กฟผ. เดินสายมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและลบ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี และปล่อยคาราวานเพื่อขนส่งไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออก เสริมทัพบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้วิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19

         เดินสายมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบให้โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร เป็นผู้แทน กฟผ. เดินทางไปมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 7 ชุด และฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 6 ฉาก ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นผู้รับมอบ

         จากนั้นได้เดินทางไปมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้แก่สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี เรืออากาศโทปิยะวัชร เลิศสมบูรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้ ยังได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลบางกรวย 2 โดยมี นพ.วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

         ทั้งนี้ โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งถือเป็นโรงพยาบาลสำคัญของจังหวัดนนทบุรีที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลบางกรวย 2 ยังเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ กฟผ. ในการรับผู้ป่วยจากสถานพยาบาลของ กฟผ. เข้ารับการรักษาต่อ โดย กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ภายใต้การดูแลมาตรฐานโดย นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยและดำเนินงานรักษาเป็นไปอย่างดีมากยิ่งขึ้น

         ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและลบ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออก

         ในวันเดียวกัน ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ กฟผ. สำนักงานหนองจอก ปล่อยขบวนรถขนส่ง ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและลบ สู่พื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 11 ตู้ ให้แก่ 5 โรงพยาบาล ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลแปลงยาว โรงพยาบาลพานทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อใช้เป็นเกราะคุ้มครองในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถรองรับความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

         ในการส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นายจักรพันธ์ ชื่นสมบัติ หัวหน้ากองแผนงาน และนายวินัย ผลเกตุ หัวหน้าสำนักงานอ่าวไผ่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงจันทบุรี พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยมี พญ.กนกกร สวัสดิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ

         สำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง และนายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 100 แพ็ค และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 20 ลิตร แก่ โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ พร้อมน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. 100 แพ็ค และเงินสนับสนุน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี นพ.ปิยะวิทย์ หมดมลทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ จะดำเนินการมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ ให้แก่ โรงพยาบาลบางปะกง และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในลำดับต่อไป