จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา กฟผ. ทั่วประเทศ ยังคงส่งมอบน้ำใจ ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการทำงานและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ กฟผ. เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ถวายอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 แด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถวายชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประกอบด้วย เจลอนามัย จำนวน 6 ขวด หน้ากากผ้า จำนวน 132 ชิ้น Face Shield จำนวน 35 ชิ้น แด่พระสงฆ์ จำนวน 3 วัด วัดละ 1 ชุด ได้แก่ วัดนาขุม ตำบลท่าช้าง วัดวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม และวัดสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าอาวาสวัดของแต่ละวัดเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาการเปรียญของวัด

         โรงไฟฟ้าภาคใต้มอบตู้ตรวจความดันลบ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าภาคใต้ มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ โดยมีนายสุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เป็นผู้รับมอบ และมอบให้โรงพยาบาลเหนือคลอง จำนวน 1 ตู้ โดยมี นายณัฐพล เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหนือคลอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

         โรงไฟฟ้าวังน้อยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ แอลกอฮอล์เจลขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน และหน้ากากอนามัย 4 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้อย โดยมีนายสมศักดิ์ เลาหภิชาติชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้อย เป็นผู้รับมอบ ณ สาธารณสุขอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         โรงไฟฟ้าวังน้อยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ แอลกอฮอล์เจลขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน และหน้ากากอนามัย 4 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้อย โดยมีนายสมศักดิ์ เลาหภิชาติชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้อย เป็นผู้รับมอบ ณ สาธารณสุขอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         โรงไฟฟ้าวังน้อยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ แอลกอฮอล์เจลขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน และหน้ากากอนามัย 4 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้อย โดยมีนายสมศักดิ์ เลาหภิชาติชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้อย เป็นผู้รับมอบ ณ สาธารณสุขอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา