ผู้ว่าการ กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ และหน้ากากอนามัยแบบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือกับ กฟผ. เสริมความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกัน COVID-19

         วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วย ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย และคณะ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ และหน้ากากอนามัยแบบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือกับ กฟผ. โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร

         โอกาสนี้ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ซึ่งจะนำไปใช้ในการตรวจผู้ป่วยทุกรายที่จะเข้ารับการผ่าตัด เพื่อคัดกรองก่อนว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ รวมถึงตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกที่ได้เคยมอบให้โรงพยาบาลก่อนหน้านี้ จำนวน 1 ตู้ด้วย ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ในโอกาสต่อ ๆ ไป

         สำหรับตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบและความดันบวก ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วย จึงกำลังเป็นที่ต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนหน้ากากอนามัยแบบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ที่ กฟผ. ได้นำไปมอบในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สายงานสนับสนุนที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง โดยมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และยังสามารถซักทำความสะอาดได้บ่อยครั้งอีกด้วย