กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สนับสนุนความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐให้จังหวัดน่าน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สนับสนุนความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดน่าน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายนิรันดร์ เนาวเศรษฐ์ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดน่าน เป็นผู้แทน กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 200 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 350 ขวด และขนาด 5,000 มิลลิลิตร จำนวน 19 แกลลอน และเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 24 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมปล่อยขบวนรถส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรในจังหวัดน่านเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในการอำนวยความสะดวกด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของ กฟผ. รวมถึงการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่นั้น กฟผ. จึงส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อทยอยนำแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่คอยดูแลอำนวยความสะดวก ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

         สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กฟผ. ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. face shield และเต้นท์ ให้กับจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนในภาพรวมของประเทศ นั้น กฟผ. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีหน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ รวมทั้งได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. สมทบเงินทุนจำนวน 60 ล้านบาท ในการจัดหาแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ร่วมกับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล้องไข่เจียว พร้อมน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ไปแล้วกว่า 100,000 ชุด พร้อมแจกเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงไปกว่า 100,000 ชุด โดย กฟผ. พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน