เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ (ชหพ.) และนายแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย (อพอ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ หน้ากากอนามัย กฟผ. และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน สำหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยมี นายแพทย์วิพัฒน์ เจริญสิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นผู้รับมอบ

         ทั้งนี้ กฟผ. ยังคงเดินหน้ามอบสิ่งประดิษฐ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าประเทศไทยจะผ่านช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ไปได้โดยเร็ววัน