กฟผ. เปิดตลาดนัด “เอนจี้” ของดีทั่วไทย รวมสินค้าคัดสรรคุณภาพจากพี่น้องชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มาไว้บนโลกออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกชอป อุดหนุนสินค้าจากชุมชน และร่วมขายสินค้าในตลาดได้อีกด้วย เพื่อมุ่งสร้างสังคมและชุมชนให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพ และการห่วงใยดูแลกัน

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยาวนานกินเวลานับหลายเดือน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกแทบทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ผลิตและส่งไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชน และพร้อมที่จะเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้สนับสนุนเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และที่พัก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงให้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแสวงหาพันธมิตร ในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือ และหาแนวทางในการเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์ COVID-19 จบลง โดยไม่ลืมที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือหากมีการระบาดครั้งที่ 2 ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เกิดเป็นแคมเปญรณรงค์ที่มีชื่อว่า หยุดได้ไวเริ่มใหม่ ได้เร็ว (Stop COVID Fast Restart Faster) และหนึ่งในแคมเปญนั้นก็คือ การทำแพลตฟอร์มตลาดนัดออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า ตลาดนัด “เอนจี้” ของดีทั่วไทย

         สำหรับตลาดนัดออนไลน์ดังกล่าวนั้น จะอยู่ในรูปแบบของ Facebook ที่ให้คนในชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน อดีตผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กฟผ. สามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่มได้ เพื่อจะได้มีช่องทางการจำหน่ายและอุดหนุนสินค้าอีกทางหนึ่ง โดยจะมีการคัดกรองสมาชิกผ่านการตอบคำถาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเก็บฐานข้อมูลเพื่อซื้อขายด้วย โดยชุมชนใดที่มีความประสงค์จะเข้ามาโพสต์จำหน่ายสินค้า ขอให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจากทีมงาน กฟผ. ที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ ก่อน จึงจะได้รับรหัสผู้ขายตามแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาโพสต์จำหน่ายสินค้าอีกทีหนึ่ง ซึ่งการโพสต์สินค้าแต่ละครั้ง นอกจากจะต้องระบุรหัสดังกล่าวแล้ว ยังต้องโพสต์ชี้แจงรายละเอียดสินค้า อาทิ ชื่อสินค้า ราคา วิธีการจัดส่ง และช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วน พร้อมโพสต์ภาพถ่ายและติดแท็กประเภทสินค้าเพื่อให้สามารถค้นหาได้สะดวก

         ส่วนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปอุดหนุนสินค้าในกลุ่ม หรือจะจำหน่ายสินค้าของตนเอง เมื่อกดขอเข้ากลุ่มแล้ว จะต้องระบุรหัสพนักงานเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมกลุ่ม และหากจะโพสต์จำหน่ายสินค้า ก็จะต้องระบุรหัสพนักงานและรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในตลาด ส่วนอดีตผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กฟผ. สามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่ม โดยจะมีให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเข้ากลุ่ม ซึ่งในระยะแรก ตลาดนัด “เอนจี้” ของดีทั่วไทย จะเน้นจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อดีตผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กฟผ. ได้อุดหนุนสินค้าดังกล่าวมาใช้เอง หรือนำไปเป็นของฝากมอบให้แก่คนรู้จักในโอกาสต่าง ๆ ก่อน จากนั้นจึงขยายตลาดให้กว้างขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอดีตผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กฟผ. สามารถโพสต์จำหน่ายสินค้าของตนเองได้ พร้อมต่อยอดขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีทีมงานคอยดูแลช่วยเหลือชุมชนในการโพสต์จำหน่ายสินค้าให้น่าสนใจ รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องการโอนเงิน ช่องทางการส่งสินค้า หรือกฎหมายการค้าขายออนไลน์ นอกจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นระยะ ๆ เช่น การเล่นเกม การรีวิวสินค้า การ Live ลงพื้นที่ หรือการสอนทำอาหารจากวัตถุดิบที่เป็นสินค้าในชุมชนด้วย

         ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ กฟผ. ที่จะร่วมเคียงข้างสังคมและชุมชน ในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน จึงมองว่า ตลาดนัด “เอนจี้” ของดีทั่วไทย จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้สินค้าชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าให้มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับคือความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และหากเราเห็นว่าสินค้า จากชุมชนใดสามารถต่อยอดพัฒนาได้ เราก็จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ซึ่งหมายถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ได้รับการการันตีจาก กฟผ. ซึ่งในอนาคตยังสามารถส่งออกจำหน่ายไปต่างประเทศ และอาจจะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับชุมชนได้ โดยจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์การ ควบคู่ไปกับ การดูแลสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

         “ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน อดีตผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กฟผ. ทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่ม Facebook : ตลาดนัด “เอนจี้” ของดีทั่วไทย เพื่ออุดหนุนสินค้าดี ๆ มีคุณภาพ จากชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. และหากท่านใดมีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้าของตนเอง ก็สามารถมาโพสต์จำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหากท่านใดมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงตลาดนัดดังกล่าวก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้นำมาปรับใช้ เพื่อช่วยกันยกระดับชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลังจากนี้ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกลุ่มอุดหนุนสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป” นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวเชิญชวน