กฟผ. เปิดตัว “ตู้ปันสุข” หวังแบ่งปันความสุขและของกินของใช้ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยวางเป้า 10 ตู้ สำหรับ 10 ชุมชน รอบสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี พร้อมเดินหน้ามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกรวยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตามโครงการ “รวมพลังฝ่าวิกฤต โควิด–19”

         วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) คณะผู้บริหาร กฟผ. ประกอบด้วย นายบุญทวี กังวานกิจ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง และ นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพบรรจุเครื่องบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ “รวมพลังฝ่าวิกฤต โควิด–19” เพื่อหวังช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนในด้านความเป็นอยู่ ซึ่ง กฟผ. ดำเนินการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เป็นจำนวน 2,400 ถุง กระจายลงพื้นที่ตามวัด 9 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย วัดสักใหญ่ วัดโพธิ์เผือก วัดโตนด วัดบางอ้อยช้าง วัดซองพลู วัดหูช้าง วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ วัดศรีประวัติ และวัดใหม่ผดุงเขต เพื่อให้การแจกจ่ายประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยส่งมอบให้ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอบางกรวย หรือนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้แก่ลูกบ้านต่อไป

         สำหรับถุงยังชีพที่ได้นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ บรรจุปลากระป๋อง จำนวน 3 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 6 ซอง กุนเชียงหมู ขนาด 300-500 กรัม จำนวน 1 ถุง ผักกาดดอง ขนาด 145 กรัม จำนวน 2 กระป๋อง ซอสหอยนางรม ขนาด 300 มล. และน้ำปลา ขนาด 700 มล. อย่างละ 1 ขวด นอกจากนี้ จะได้มีการส่งมอบถุงยังชีพอีกหนึ่งครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะครบ 9,600 ถุง ตามเป้าหมายของโครงการฯ

         จากนั้น กฟผ. ได้เปิดตัว “ตู้ปันสุข” จำนวน 5 ตู้ ในพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมกับ นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ลงพื้นที่เปิดตัว “ตู้ปันสุข” ตู้ที่ 1 ที่ชุมชนตลาดศรีบางกรวย ณ บริเวณป้อมตำรวจหน้า สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อีกทั้งยังได้ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในตู้ปันสุขร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนอีก 4 ตู้ ที่เปิดพร้อมกันนี้ ตั้งอยู่ในชุมชน 4 แห่ง คือ ชุมชนสินพัฒนา ชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิงกระบือ ชุมชนศิขรินทร์และชุมชนทิพยเนตรสามัคคี และชุมชนร่วมใจพัฒนา

         สำหรับตู้ “ปันสุข” ที่เหลืออีก 5 ตู้ จะติดตั้งในพื้นที่ชุมชน 5 แห่ง คือ ชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ 1 ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนสุนทรศิริ ชุมชนศรีบัณฑิตย์-2-ทวีสุข และชุมชนนครอินทร์ ซึ่งแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

         ทั้งนี้ “ตู้ปันสุข” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของ กฟผ. ที่ต้องการจะแบ่งปันความสุข ส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเป็นการนำตู้ของ กฟผ. ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว มาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

         ทางด้านผู้แทนชุมชน อาทิ นางรัชนี คงกล่อม ที่ปรึกษาประธานชุมชนตลาดศรีบางกรวย หมู่ 2 กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. เป็นอย่างมากที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พวกเราได้เห็นว่าหลายที่มีตู้ปันสุขแล้ว แต่บริเวณด้านหน้า กฟผ. ยังไม่มี เมื่อ กฟผ. ให้การสนับสนุนตู้ปันสุข รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภค พวกเราก็ดีใจมาก

         นายทินกร ดาประเสริฐ ประกอบอาชีพค้าขายบริเวณรอบตู้ปันสุขบริเวณด้านหน้า กฟผ. กล่าวว่า ดีใจมากที่ กฟผ. มาตั้งตู้และแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชน พวกเราประกอบอาชีพอยู่ ณ บริเวณนี้ก็จะช่วยกันดูแลตู้ปันสุข ให้สามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น ๆ ไปด้วย

         นางรุจา ณ พัทลุง ประชาชนชุมชนสินพัฒนา กล่าวว่า ในช่วงที่เกิดวิกฤตก็ยังได้มีโอกาสเห็นใครหลายต่อหลายคนออกมาทำดี ดีใจที่ได้เห็นสังคมแห่งการแบ่งปันและเห็นอกเห็นใจกัน ดีต่อคนให้และต่อผู้ที่ได้รับเพราะเกิดความสุขใจ และขอเชิญชวนผู้ที่ไม่เดือดร้อนก็มาร่วมบริจาคของกินของใช้ในตู้ปันสุขนี้

         สำหรับตู้ปันสุขนั้น กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบเติมสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นหลักในเบื้องต้น จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนทั่วไป ร่วมนำสิ่งของมาบริจาคไว้ในกล่องปันสุข บริเวณล็อบบี้ตามอาคาร ท.100 ท.101 ท.0102 และ ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. รวมถึงบริเวณ Circular Station ด้านข้างอาคาร ท.101 ซึ่งสามารถบริจาคโดย Drive-Thru นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ตู้ปันสุขทั้ง 10 ตู้ได้เช่นกัน เพื่อร่วมช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในครั้งนี้