เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2562

    • โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ประกาศเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม egat hearing62 lamtakhong windpower banner

 

 


เอกสารปี 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556