ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) หน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้มาโดยตลอด ผ่านการมอบทุนทรัพย์รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ตลอดจนให้การดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบหน่วยงาน กฟผ. เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 30 แพ็ค เพื่อสนับสนุนภารกิจจุดบริการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนนและการตรวจคัดกรองควบคุมป้องกันเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นผู้รับมอบ ณ ตู้ยามสถานีตำรวจอำเภอสิรินธร เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน

         เขื่อนน้ำพุงมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสมาน วงศ์กังวาน วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ ให้แก่ ส่วนราชการพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลสกลนคร มีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์รับบริจาค ศูนย์โรงพยาบาลสกลนคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมอบถุง “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มอบถุง “น้ำใจ”กฟผ. แทนคำขอบคุณ จำนวน 44 ชุด โดยประกอบด้วย เจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 180 ซีซี หน้ากากอนามัยแบบผ้า ปากกา ENGY หมวก และแก้ว ให้แก่ แม่ครัวจิตอาสาโรงทานวัดโพธิ์เผือกและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางกรวย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกบริเวณจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนที่มารับอาหารจากโรงทาน ณ วัดโพธิ์เผือก ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         กฟผ. แม่เมาะ มอบถุง “น้ำใจ”กฟผ. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบถุง “น้ำใจ” กฟผ. ภายใต้กิจกรรม “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชาวแม่เมาะ” ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง นมกล่อง จำนวน 150 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดยสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

         เขื่อนวชิราลงกรณสนับสนุนโครงการแบ่งปันเป็นผู้ให้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ มอบหน่อไม้ดอง จำนวน 50 ขวด เนื้อหมู จำนวน 20 กิโลกรัม และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 350 ซีซี จำนวน 500 ขวด เพื่อสนับสนุนในโครงการแบ่งปันเป็นผู้ให้ และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พ.ต.อ.จิรายุส วานิชกูล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

         กฟผ. มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสุพจน์ บุญแก่น หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน และนางสาวสรรทิพย์ วิระวงศ์พรหม วิทยากรระดับ10 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้แก่ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเซียแปซิฟิก (APCD) โดยมีคุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสฤษฎิ์ชัย ผ่องใสโสภณ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ กล่องอะคริลิกครอบศีรษะ จำนวน 1 กล่อง ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จำนวน 2 กล่อง ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 30 ชุด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน โดยมี นพ.ไพโรจน์ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนจุฬาภรณ์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 ชุด และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 อัน โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ให้โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าจะนะ มอบหน้ากากอนามัยให้สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ นำหน้ากากอนามัยน้ำใจ กฟผ. ซึ่งผลิตจากผ้าขาวม้าในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จ. อุบลราชธานี มอบให้กับ คุณไชยยงคะ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อมอบต่อให้กับสื่อมวลชนของสมาคม นอกจากนี้ ยังได้มอบให้กับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT จังหวัดสงขลา รวมถึงฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ อสมท.จังหวัดสงขลา ผู้ประกาศข่าวของสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดสงขลาและผู้ทำงานด้านการสื่อสารในพื้นที่ของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 6 เพื่อแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมขอบคุณที่สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ภารกิจและการดำเนินงานของ กฟผ. ด้วยดีตลอดมา