หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ พร้อมใจส่งมอบน้ำใจไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และประชาชนโดยรอบเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าและสำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แทนความห่วงใยของชาว กฟผ. ทุกคน และมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังในการสนับสนุนดูแลสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         กฟผ. ร่วม “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมงาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งงานดังกล่าวสภากาชาดไทยจัดขึ้น เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 โอกาสนี้ กฟผ. ได้มอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 100 ชุด และอาหาร 150 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ นายทรงพล เกื้อนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย ยังได้มอบถุงยังชีพเปล่าให้แก่วัดหูช้าง จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับแจกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

         เขื่อนวชิราลงกรณ มอบเงินสนับสนุนและตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน 490,000 บาท และมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นพ.ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี และนายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

         โรงไฟฟ้าน้ำพองมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง และผู้ปฏิบัติงาน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ”กฟผ. ให้กับที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดบรรจุ 450 ซีซี จำนวน 50 ขวด และขนาดบรรจุ 180 ซีซี จำนวน 200 ขวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

         เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคบริเวณ Circular Station ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกท่านร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคด้วยการ “รับและปัน” โดย ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร ได้ปรับพื้นที่ ภายใน Circular Station หรือสถานีรีไซเคิลในการติดตั้ง “ตู้ปันสุข กฟผ.” บริเวณหน้าอาคาร ต.090 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความประสงค์บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่สำหรับการส่งเสริมการรีไซเคิล ลดปริมาณขยะฝังกลบเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมได้ที่จุดต่าง ๆ ในสำนักงานกลาง บริเวณล็อบบี้อาคาร ท.100 ท.101 ท.102 และ ท.103 เพื่อนำไปบรรจุใส่ “ตู้ปันสุข 10 ชุมชนรอบ กฟผ.” หรือท่านใดจะไปบริจาคโดยตรงที่ตู้ปันสุขทั้ง 10 ตู้ได้เช่นกัน

         เขื่อนภูมิพล สนับสนุนโครงการตู้แบ่งปัน (ตู้ปันสุข) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นางเตือนจิต ช้างรบ หัวหน้ากองบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุน ของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม แบ่งปันใส่ตู้ปันสุขในชุมชน จำนวน 5 ตู้ รอบเขื่อนภูมิพล และในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบไปด้วย ตู้แบ่งปัน ชุมชนบ้านท่าปุย อำเภอสามเงา ตู้แบ่งปัน อำเภอสามเงา ตู้แบ่งปัน หน้าวัดชลประทานรังสรรค์ อำเภอสามเงา ตู้แบ่งปัน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง ตู้แบ่งปัน สำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อใช้ในการแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนท่าทุ่งนามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสมชาย พรมสูงเนิน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้า เขื่อนท่าทุ่งนา นายธนเดช นิลพันธ์ ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ตู้ โดยมี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ และมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ตู้ โดยมี แพทย์หญิงอนุธิดา ประทุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจานเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนบางลาง มอบถุงยังชีพ น้ำใจ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง มอบถุงยังชีพ “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 50 ถุง โดยมี นายอิสมาแอ กามุง กำนันตำบลบาเจาะ และนายอาลมามี ดอนิ อีหม่ามมัสยิดเขื่อนบางลาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนราธิวาส

         กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสาวอภิสราธรณ์ ปัณณมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่ง นายอารักษ์ ดำรงสัตย์ พยาบาลปริญญาระดับ 7 กองบริหารสถานพยาบาลภูมิภาค ฝ่ายแพทย์และอนามัย และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำศูนย์การแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์การแพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ศูนย์การแพทย์มิตรภาพ คลินิกหมอครอบครัวประชาสโมสร ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ประกอบด้วย หน้ากากผ้านาโน กฟผ. จำนวน 50 ชิ้น Face Shiled จำนวน 100 ชิ้น เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ