กฟผ. ดำเนินกิจกรรมส่งต่อน้ำใจผ่าน “ตู้ปันสุข” สำหรับ 10 ชุมชนรอบรั้วพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และสำนักงานกลาง กฟผ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขอแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการดำเนินกิจกรรมส่งต่อน้ำใจผ่าน “ตู้ปันสุข” สำหรับ 10 ชุมชน รอบรั้วพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และสำนักงานกลาง กฟผ. ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” ของรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         สำหรับกิจกรรมส่งต่อน้ำใจผ่าน “ตู้ปันสุข” กฟผ. ได้มีการนำตู้ที่เป็นวัสดุคงคลังมาปรับปรุงเป็นตู้ปันสุขจำนวน 10 ตู้ และจัดวางตามพื้นที่ชุมชนทั้งหมด 10 แห่ง รอบรั้วพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและสำนักงานกลาง กฟผ. ได้แก่ (1.) ชุมชนตลาดศรีบางกรวย (2.) ชุมชนตลาดศรีบางกรวยหมู่ 1 (3.) ชุมชนสินพัฒนา (4.) ชุมชนริมทางรถไฟ (5.) ชุมชนร่วมโพธิ์วัดเชิง (6.) ชุมชนสุนทรศิริ (7.) ชุมชนศรีบัณฑิต 2 – ทวีสุข (8.) ชุมชนหมู่บ้านศิขรินทร์ (9.) ชุมชนร่วมใจพัฒนา และ (10.) ชุมชนนครอินทร์พัฒนา เพื่อมอบสิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชน ซึ่ง กฟผ. จะดำเนินการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นไปพร้อมกับการเปิดรับบริจาคจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีการตั้งกล่องรับบริจาคจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 6 จุด ภายในสำนักงาน กฟผ. ได้แก่ ล็อบบี้ อาคาร ท.100 ท.101 ท.102 ท.103 บริเวณลิฟต์ 4 อาคาร ท.100 และบริเวณ Circular Station ซึ่งจะมีการรวบรวมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคเหล่านี้ไปเติมใส่ในตู้ปันสุขทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตลอดเดือนมิถุนายน

         “ปัจจุบันแม้จะมีหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปเติมในตู้ปันสุข สำหรับช่วยเหลือชาวชุมชนโดยรอบที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดเดือนมิถุนายน” นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร. กล่าว