พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) เตรียมมาตรการป้องกัน COVID-19 พร้อมกลับมาเปิดให้บริการ ขณะที่ สสอ.แม่เมาะ ตรวจเยี่ยมแนวทางปฏิบัติพร้อมให้คำแนะนำ

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายถวิล สกุลวรรณวงศ์ สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ (สสอ.แม่เมาะ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายภาวิช ภู่ศิริ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานหมวดต้อนรับและพิพิธภัณฑ์ ร่วมให้ข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

         นายภาวิช ภู่ศิริ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดภาพรวมทั่วประเทศอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลยังได้ผ่อนคลายหลายมาตรการ เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินกิจกรรมได้เป็นปกติเพิ่มมากขึ้น

         ในการนี้ จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ทั้งการกำหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิ กำหนดจุดลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนและหลังใช้บริการ กำหนดจุดพักคอยก่อนเข้าใช้บริการกำหนดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การจัดทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 10 คนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่นำชม 1 คน

         นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิด ประตู ราวจับ และราวบันได ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์ ทุก 1 ชั่วโมง ทำความสะอาดห้องน้ำโดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมากด้วยน้ำยาทำความสะอาดโซเดียมไฮโปคลอไรท์ทุก 2 ชั่วโมง ทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อนิทรรศการที่มีการสัมผัสทุกครั้งหลังการรับชมเสร็จสิ้น รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคารด้วยเครื่อง UVC เป็นประจำทุกสัปดาห์

         “พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ปัจจุบันพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เช่นเดียวกับสวนพฤกษชาติ โดยคาดว่าจะเปิดทำการในเร็ววันนี้ ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกคน ระหว่างนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง Facebook Fanpage : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา-เหมืองแม่เมาะ” นายภาวิช ภู่ศิริ กล่าว