จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา กฟผ. ทั่วประเทศ ยังคงส่งมอบน้ำใจ ทั้งอุปกรณ์ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ กฟผ. เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤต ในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         กฟผ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายนิพล พามา ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ดิน นายวิชัย อาชวรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ และผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ มูลนิธิประภาตธรรมคุณ โดยมีพระครู วิสุทธิ ปัญญาคมประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมมอบถุงยังชีพให้ตัวแทนผู้สูงอายุและนักเรียน ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเกาะสมุย โดยมีนางเกษศิรินทร์ สิจง ประธาน ชมรม อสม. อำเภอเกาะสมุย เป็นผู้รับมอบ

         กฟผ. รวมพลังปันน้ำใจบริจาคเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางทวิวรรณ ด่านวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเงินบริจาค และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ฝ่าย ความปลอดภัย เพื่อนำไปบรรจุใส่ “ตู้ปันสุข” ที่ กฟผ. ดูแลรับผิดชอบโดยมี นายสุทธิชัย จูประเสริฐ รองผู้ว่าการบริหาร และนายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และ เงินบริจาคดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ และนายชวลิต กันคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน 1 เตียง เสากดเจลแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 ชุด หน้ากากอนามัย ENGY กฟผ. จำนวน 50 อัน และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 350 ซีซี จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โดยมีนางสาว จิราภรณ์ ทีพันธ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วย ใน เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าน้ำพองสนับสนุนชุมชน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบงบประมาณจำนวน 5,000 บาท พร้อมจัดนิทรรศการสื่อสารโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน และสนับสนุนเครื่องเสียงในกิจกรรม “โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank)” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านปันน้ำใจ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

         โรงไฟฟ้าพระนครใต้มอบตู้ความดันลบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้ ชุดหน้ากากแรงดันบวก 1 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด และขนาด 5 ลิตรจำนวน 4 แกลลอน น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด จำนวน 4 แกลลอน หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 50 อัน หน้ากากผ้า จำนวน 120 อัน และ Face Shield จำนวน 50 อัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์วี โรจนศิรประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสมชาย พรมสูงเนิน หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา และผู้ปฏิบัติงาน มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ จำนวน 1 เตียง หม้อใส่เวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 หม้อ และสลิ้งแก้ว จำนวน 50 ซีซี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โดยมี น.พ.สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อำท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝางมอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายพิทักษ์ มะโนเกี๋ยง หัวหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง และผู้ปฏิบัติงาน มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานละ 2 ชุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนภูมิพลมอบหน้ากากอนามัยและเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบหน้ากากอนามัยและเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสื่อมวลชนจังหวัดตาก ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอสามเงา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก บริษัท อสมท จำกัด มหาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ชมรมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ตาก หนังสือพิมพ์ปิงเมย และหนังสือพิมพ์เสียงเสรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าจะนะ มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านเขาจันทร์ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และได้เดินทางไปมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้มัสยิดนูรุตกวา อำเภอจะนะ และมัสยิดบ้านควนหัวช้าง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมปฏิบัติพิธีกรรมตามหลักศาสนาในโอกาสต่าง ๆ

         กฟผ.แม่เมาะ มอบหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายพงศธร ณ ลำพูน นักบัญชีระดับ 10 กองบัญชี และการเงินเหมืองแม่เมาะ พร้อมผู้แทนกองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มอบงบประมาณสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับหมู่บ้านเมาะสถานี โดยมี นางอำไพ สมดวง ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมาะสถานี เป็นผู้รับมอบ ณ หมู่บ้านเมาะสถานี หมู่ 4 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

         กฟผ. มอบหน้ากากผ้าขาวม้า “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายสุรศักดิ์ แซ่เฮ้า วิทยากรระดับ 7 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง มอบหน้ากากผ้าขาวม้า “น้ำใจ” กฟผ. ให้แก่สื่อมวลชนจังหวัดราชบุรีและสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)