นวัตกรรม กฟผ.

    กฟผ. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือการกิจการสังคมมาเป็นเวลานาน เป็นผู้นำทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

   

    ในส่วนของนวัตกรรมด้านพลังงานนั้น กฟผ. ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล


การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานสำรองไฟฟ้า

โดรนที่ใช้บำรุงรักษาเขื่อน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของพนักงานบำรุงรักษา

ระบบป้องการปัญหาการจ่ายไฟฟ้าให้มีความเสถียร โดยใช้ AI วิเคราะห์ Big Data แบบ Real time

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกำจัดตะกรันในหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ระบบเดินเครื่องและบำรุงรักษาระยะไกล

 

    นวัตกรรมเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม กฟผ. ยังคงใส่ใจนวัตกรรมทางกิจการสังคมเพื่อเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย

    ในส่วนของกิจการสังคม กฟผ. ก็ไม่ได้ละเลยเช่นกัน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี โดยการนำนวัตกรรมช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทั่วไป


นวัตกรรมบ้านเบอร์ 5

การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชุมชนรอบๆ กฟผ.

หน้ากากความดันบวกชนิดพกพา

   

ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก-ลบ

 

 


    สำหรับในช่วงปี 2563 นั้น ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก กฟผ. จึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่มาช่วยเหลือประชาชน

    กฟผ. จึงเป็นองค์กรที่มีความพร้อมทางด้านนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อไป