กฟผ. ส่งมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมูลนิธิสุขภาพไทย เป็นล็อตที่สอง จำนวน 2,000 ขวด เพื่อนำแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ กทม. ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เป็นล็อตที่สอง

         เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2563 นายทรงพล เกื้อนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์ อดีตรองผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมูลนิธิสุขภาพไทย โดยมี นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย พร้อมด้วย นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และผู้แทน อสส. จากเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ

         นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า ขอบคุณที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. โดยที่ได้รับมอบในครั้งนี้ถือเป็นล็อตที่สอง หลังจากล็อตแรกได้ทำการแจกจ่ายไปจนหมดแล้ว และพบว่าประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ยังมีความต้องการใช้งาน จึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก กฟผ. อีกเป็นล็อตที่สอง ซึ่งในครั้งนี้มูลนิธิฯ เป็นสื่อกลางในการรับมอบ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ส่งมอบต่อให้กับประชาชนผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) แต่ละเขต เพื่อให้ถึง คนที่ต้องการใช้งานและขาดแคลนให้มากที่สุด สำหรับเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ล็อตแรกที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด และขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน นั้น ได้นำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายและบุคคลที่ขาดแคลน อาทิ วัดญาณเวศกวัน สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มคนตาบอด กลุ่มเด็กเร่ร่อน บ้านเอื้ออาทร และชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้งาน ซึ่งจากที่สอบถามพบว่าเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากกว่าหน้ากากผ้า

         ทั้งนี้ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ดำเนินการผลิตโดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนรักษาความสะอาดของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการ แจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานและชาวชุมชนโดยรอบสำนักงาน เขตเขื่อน โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. และส่งมอบให้กับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์